BR1_20170414_013

Gezondheidskrant 2017 - 1

nummer Gezondheidskrant SJG Weert 1 - april 2017 13 Nieuwe techniek maakt borstkankeronderzoek in SJG Weert nog veiliger en doeltreffender Grotere opsporingskans borstkanker Met behulp van een nieuwe, nog veiligere techniek kunnen de radiologen van SJG Weert borstkanker nu nóg beter opsporen. Tomosynthese heet dit onderzoek waarbij met minder röntgenstraling 3D-beelden van de borst worden gemaakt. Bij een klassieke mammografie, een tweedimensionale röntgenfoto van de borst, zijn tumoren voor de radioloog soms niet goed of zelfs helemaal niet zichtbaar. Bij tomosynthese maakt de laborant in SJG Weert een dwarsdoorsnede in 3D. Onder verschillende hoeken worden opnamen gemaakt van flinterdunne plakjes van de borst. Over elkaar heen liggende weefsellagen zijn op die manier beter van elkaar te onderscheiden waardoor de radioloog verdachte plekjes ook beter kan opsporen. “We krijgen met tomosynthese dus meer informatie. In de korte tijd dat we deze techniek gebruiken, hebben we al meerdere tumoren in de borst ontdekt die met alleen een mammografie onzichtbaar waren gebleven. Door de lagere dosering straling is het bovendien nóg minder schadelijk. Bij elkaar dus pure winst voor de patiënt”, stelt radioloog Peter Veekmans. De 3D-beelden die het nieuwe röntgenapparaat maakt, kunnen via de computer worden omgezet naar een tweedimensionale mammografie. “Eén onderzoek levert nu een schat aan informatie op. Met tomosynthese zijn we in staat om 25 procent meer kankers op te sporen dan met alleen een mammografie, waaronder ook de meest kwaadaardige vormen. Dit betekent bovendien Peter Veekmans: "Een onderzoek met tomosynthese levert een schat aan informatie". dat minder vrouwen hoeven terug te komen voor aanvullend onderzoek”, aldus de radioloog. Vroeg signaleren Jaarlijks komen ruim drieduizend vrouwen voor borstonderzoek naar de afdeling Medische Beeldvorming van SJG Weert. Zij krijgen nu standaard allemaal een tomosynthese. Peter Veekmans: “Wanneer de Mammapoli voor een patiënt een tomosynthese aanvraagt en dit onderzoek iets verdachts oplevert, volgt direct weefselonderzoek. Op basis van de resultaten van die twee onderzoeken kunnen we een betrouwbare diagnose stellen. In algemene zin geldt: hoe eerder je borstkanker signaleert, hoe gunstiger de prognose. Bij kleine, lokale tumoren die in een vroegtijdig sta dium worden ontdekt, is de overlevingskans zelfs 98 procent.” “Met tomosynthese zijn we in staat om 25 procent meer kankers op te sporen dan met alleen een mammografie.” Wel of niet behandelen: de patiënt heeft de touwtjes in handen www.sjgweert.nl De tijd dat de dokter bepaalde wat er gebeurde, ligt achter ons. De patiënt denkt als een gelijkwaardige gesprekspartner mee en bepaalt zelf wat hij wel en niet wil. Het verhaal van Gemmie laat zien hoe belangrijk het is dat patiënten en artsen deze wensen samen vastleggen en hun verwachtingen goed bespreekbaar maken. In het voorjaar van 2015 werd bij Henk van den Berk (60) na een leverbloeding uitgezaaide leverkanker geconstateerd. Na de diagnose gaf de Weertenaar glashelder aan wat hij wel en niet wilde. “Hij wilde geen pijn lijden en zo min mogelijk afhankelijk zijn van zorg. Henk wilde nog zoveel mogelijk van het leven genieten en vooral op een waardige manier sterven. Na een gesprek met de huisarts heeft hij zijn wensen door de notaris in een wilsverklaring laten vastleggen”, zo memoreert weduwe Gemmie anderhalf jaar na dato. Toch verliepen de laatste dagen van zijn leven anders dan hij had gehoopt en geregeld. Twee weken voor zijn dood kreeg Henk hoge koorts. Hij had een darmperforatie, een gaatje in de darmwand als gevolg van de medicatie. Gemmie: “Toen Henk hoorde dat hij zonder operatie binnen een paar dagen zou overlijden, besloot hij zich toch te laten behandelen. Eenmaal thuis ging het opnieuw mis. De wond ging open. In de paniek van dat moment vroeg Henk me om 112 te bellen. En dat heb ik gedaan, ook al wist ik dat het voor hem eigenlijk niet meer hoefde. Hij wilde geen operatie meer, maar durfde dat niet hardop tegen de kinderen te zeggen. Daarbij had hij eigenlijk geen keus, gezien het gat in zijn buik. Voordat hij op de OK onder narcose werd gebracht, gaf hij mij zijn trouwring. De boodschap was duidelijk: het is genoeg geweest, het is klaar.” De dagen na de ingreep waren een emotionele achtbaan. Terwijl Henk werd beademd en in slaap gehouden, stonden Gemmie en de kinderen voor de zwaarste afweging in hun leven. “Ik was verdrietig. En boos. De arts had gezegd dat de operatie noodzakelijk was. Dat we geen keus hadden. In alle emotie was ik Henks wilsverklaring helemaal vergeten mee te nemen. Uiteindelijk heb ik de verklaring aan de arts gegeven en hebben we in goed overleg besloten om Henk van de beademing te halen. De volgende dag is hij overleden.” Regie in eigen hand Met haar verhaal wil Gemmie benadrukken hoe belangrijk het is om bij ziekte je wensen notarieel te laten vastleggen. Om zelf de touwtjes in handen te nemen en tijdig in gesprek te gaan met je behandelend arts. Over hoever je wilt gaan in je behandeling. Wat je wel en per se niet wilt. Wie jouw belangen behartigt wanneer je niet meer over je eigen lot kunt beslissen. “Het is zó belangrijk om dit goed te regelen en niets aan het toeval over te laten.” Samen beslissen Om te voorkomen dat mensen tegen hun wil behandeld worden, stemmen huisartsen, de medisch specialisten van SJG Weert en de specialisten ouderengeneeskunde van Land van Horne de zorg in deze regio steeds beter via korte lijnen op elkaar af. Lees verder op pagina 15 Beslissen doen we samen “Henk wilde nog zoveel mogelijk van het leven genieten en vooral op een waardige manier sterven.”


Gezondheidskrant 2017 - 1
To see the actual publication please follow the link above