BR1_20170414_015

Gezondheidskrant 2017 - 1

nummer Gezondheidskrant SJG Weert 1 - april 2017 15 Plannen voor renovatie beddenhuis in de maak Patiëntveiligheid boven alles bij werk in uitvoering SJG Weert werkt voortdurend aan nóg betere zorg en dienstverlening. Dat betekent dat we ook het ziekenhuisgebouw aanpassen aan de wensen en eisen van deze moderne tijd. Medio 2017 start naar verwachting de renovatie van het beddenhuis, een grootschalige operatie die we in fasen en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitvoeren. “De veiligheid en het comfort van onze patiënten mogen immers op geen enkele manier in het gedrang komen”, zegt manager Techniek en Bouw Frits Brouns. Wie een rondgang maakt door het ziekenhuis ziet hoeveel werk er de afgelopen jaren al is verzet. En nog wordt verzet. De nieuwe centrale hal oogt modern en ruimtelijk, evenals het bezoekersrestaurant, de afdeling Patiënteninformatie en de poliklinische SJG Apotheek. Verschillende poliklinieken zijn gerenoveerd waarbij de wachtkamers warm en sfeervol zijn ingericht in de nieuwe huisstijl van SJG Weert. De nieuwe ruimten voor hart- en longrevalidatie op de eerste verdieping zijn toegerust op wat patiënten in deze tijd nodig hebben voor een spoedig herstel. In het souterrain is een Stilteruimte ingericht. Op de derde en vierde verdieping “De veiligheid en het comfort van onze patiënten mogen tijdens de verbouwing op geen enkele manier in het gedrang komen.” zijn patiëntenkamers verbouwd tot speciale huiskamers voor kwetsbare ouderen. En op de begane grond, op de plek waar eerst de poli Chirurgie zat, opende in januari de nieuwe, geïntegreerde Spoedpost haar deuren. Patiënten kunnen hier bij één loket terecht voor eerste hulp en/of huisartsenzorg. Verder heeft het ziekenhuis de beschikking over een nieuwe energiecentrale die het water uit de grond gebruikt om het gebouw te verwarmen of te koelen. “Door deze duurzame manier van energie opwekken, gaat de energierekening straks fors omlaag. Het geld dat we daarmee besparen, kunnen we Bouwcoördinator Frits Brouns: "Tijdens de verbouwing proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken". weer investeren in de patiëntenzorg”, zegt manager Techniek en Bouw Frits Brouns. De nieuwe energiecentrale zorgt naast het verwarmen en koelen van water er ook voor dat bij stroomuitval het noodaggregaat in werking treedt en dat de watertoevoer bij een storing via een reserveaansluiting gegarandeerd blijft. De veiligheid van patiënten staat immers voorop. Beddenhuis En dan hebben we de grootste operatie nog niet genoemd: de verbouwing van het beddenhuis, gericht op meer comfort en nóg betere zorg. Vanaf eind dit jaar wordt de kliniek tot 2025 in meerdere fasen aangepast aan de behoeften en eisen van deze tijd. “Een enorme puzzel”, zo vat Frits Brouns de deelplannen die nu worden uitgewerkt samen. Het belangrijkste uitgangspunt is dat patiënten zo min mogelijk hinder ervaren van de renovatie en gewoon de zorg en het comfort krijgen die ze nodig hebben. Ook nieuwe patiënten kunnen straks tijdens de renovatie gewoon worden opgenomen in SJG Weert. “Alles is erop gericht om de veiligheid van onze patiënten te waarborgen en ervoor te zorgen dat alle systemen en installaties gewoon blijven werken. Om de geluidsoverlast tot een minimum te beperken, worden speciale technieken ingezet en blijven bouwvakkers en patiënten tijdens de werkzaamheden fysiek van elkaar gescheiden”, aldus Frits Brouns. Van boven naar beneden Bij de renovatie van de poliklinieken waren dit soort complexe voorzorgsmaatregelen niet nodig. Die werkzaamheden concentreerden zich immers in de weekenden en avonden wanneer de poli’s gesloten zijn. “In het beddenhuis gaat dat niet omdat de zorg daar 24 uur per dag doorgaat. Vandaar dat we met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te werk gaan en de modernste techniek gaan toepassen. Om de overlast tot een minimum te beperken, beginnen we bovenaan op de vijfde etage en werken we in kleine stapjes langzaam naar beneden.” “Door een duurzame manier van energie opwekken, gaat de energierekening straks fors omlaag.” Vervolg pagina 13 'Beslissen doen we samen' Samen willen zij er op toezien dat de wensen van patiënten tijdig bespreekbaar worden gemaakt, bij iedereen bekend zijn en goed nageleefd worden. De tijd dat de dokter bepaalde wat er gebeurde, is namelijk voorbij. Mensen willen zelf de regie voeren over hun leven en dus ook wanneer ze ziek zijn. Ze willen meedenken en meebeslissen over hun behandeling, samen met hun huisarts en behandelend arts. De patiënt geeft zelf aan wat hij wil en tot hoever hij wil gaan, niet alleen in de laatste levensfase of in acute situaties maar ook bij chronische aandoeningen. Zelfs als je kerngezond bent, kun je je wensen laten vastleggen bij je huisarts. Bij een opname in het ziekenhuis, hoe onschuldig ook, is de arts zelfs verplicht om specifiek naar je wensen te vragen en deze te registreren. Wel of niet reanimeren bijvoorbeeld. Of wel of niet beademen. “Elke patiënt in Nederland heeft het recht een behandeling te weigeren. Het is belangrijk om dat goed te communiceren met je arts en met je naasten zodat zij jouw wens ook kunnen inwilligen”, vertelt klinisch geriater Katie Dermout van SJG Weert. Samen beslissen dus. Bij chronische aandoeningen zoals ALS waarbij het verloop van de ziekte goed voorspeld kan worden, kan de patiënt vooraf met de specialist en/of de huisarts zijn wensen vastleggen. Bij bepaalde ingrepen kan de patiënt aan de hand van een vragenlijst zelf bepalen welke behandeling het beste bij hem past. Katie Dermout: “Bij borstkanker zijn er bijvoorbeeld twee mogelijkheden: een borstsparende operatie of een borstamputatie. Beide zijn medisch gezien even effectief, maar patiënten hebben verschillende voorkeuren. De keuze is aan hen.” Boos mogen zijn Hoe goed alle wensen ook op papier zijn vastgelegd; de praktijk blijkt vaak weerbarstiger en heeft haar eigen wetten. Zeker in acute situaties kunnen de emoties hoog oplopen. Daarom wordt van artsen gevraagd om de wensen van de patiënt en zijn familie geen moment uit het oog te verliezen, elke medische stap bespreekbaar te maken en duidelijk uit te leggen waarom iets noodzakelijk is. Gemmie weet uit ervaring hoe belangrijk dat is. “De laatste dagen van Henk waren een emotioneel gevecht. Ik heb gehuild en ik mocht boos zijn. Nu denk ik: het hoort er allemaal bij. Door die emoties te mogen uiten, ook in die laatste uren, hebben mijn kinderen en ik het verlies een plekje kunnen geven.” www.facebook.com/sjgweert www.twitter.com/ @SJGWeert


Gezondheidskrant 2017 - 1
To see the actual publication please follow the link above