BR1_20170414_002

Gezondheidskrant 2017 - 1

TEUNISSEN LETSELSCHADE ONDERSTEUNT SLACHTOFFERS PROFESSIONEEL EN BETROKKEN Teunissen Letselschade verleent GRATIS rechtshulp van A tot Z Stel u struikelt over een losliggende stoeptegel op het terrein waar u werkt. Het nare gevolg? U bent met een gebroken pols en ontwrichte schouder weken uit de roulatie. Na twee maanden blijkt dat de schouder nooit meer helemaal goed komt. Wie draait op voor u inkomstenderving? Wie betaalt de extra kosten die u moet maken nu u niet meer kunt doen wat u altijd deed? Hoe vindt u de weg op het onbekende terrein van iemand aansprakelijk stellen én hoe regelt u een eerlijke én maximale schadevergoeding? Hoe houdt u daarbij de relatie goed met uw werkgever? Juist voor dit soort vragen staat Teunissen Letselschade voor u klaar. Januari 2012 opende juriste Janneke Louisse Teunissen de deuren van haar eenmanszaak Teunissen Letselschade. Haar missie was duidelijk : het verlenen van juridische bijstand van A tot Z aan mensen die letsel hebben opgelopen, waarbij zij onderzoekt wie hiervoor aansprakelijk is. Een schuldvraagonderzoek behoort daarmee tot haar dagelijkse werkzaamheden. Slachtoffers van letsel hebben recht op een schadevergoeding die uitgekeerd moet worden door de aansprakelijke partij, meestal een verzekeraar. Begrijpelijke taal In de jaren voorafgaand aan het ondernemerschap heeft zij de nodige kennis over letselschade opgedaan bij een advocatenkantoor en nadien bij een internationaal expertisebureau. Nadat zij beide kanten van de letselschadebranche had ervaren, kwam ze tot de conclusie dat haar hart toch bij de slachtoffers ligt. Teunissen Letselschade behartigt dan ook alleen de belangen van slachtoffers en is daarin volledig onafhankelijk. Bij Teunissen Letselschade zult u overigens geen driedelig pak zien of hoogdravend taalgebruik horen. Wij dragen alledaagse kleding en spreken, - en schrijven begrijpelijke taal. Ons contact verloopt via korte lijntjes. Blijkbaar spreekt deze aanpak aan, want inmiddels is de eenmanszaak uitgegroeid tot een maatschap. Vanaf 1 juni 2016 versterkt compagnon Jack Luijs het team. In een eerder stadium kwam juridisch secretaresse Franka Beckers al in dienst. Janneke: “Jack en ik hebben ieder onze eigen dossiers, maar uiteindelijk bespreken we elke kwestie ook intern. Twee letselschade experts weten immers meer dan één. En mocht één van ons twee onverhoopt ziek zijn dan vormt de ander een goede back-up. Binnen ons team heerst een prettige sfeer, bij ons wordt samen hard gewerkt, waarbij we humor niet uit het oog verliezen!”. Jack: “Jarenlang heb ik voor grote organisaties gewerkt waar ik slachtoffers bijstond. Nu kan ik mijn ervaring als letselschade-specialist, inmiddels ruim 30 jaar, inzetten voor klanten uit mijn directe regio. Ik bezoek ze thuis en bouw zo ook een persoonlijke band op. Niet zelden blijken mijn klanten mijn vader, moeder of andere familie te kennen. Hierdoor voel ik me als belangenbehartiger nog meer betrokken bij de klant. Door mede-eigenaar van Teunissen Letselschade te worden kreeg ik die mogelijkheid om regionaal slachtoffers bij te staan. En zo worden de gesprekken nu geregeld in het Limburgs gevoerd.” Wanneer is het verstandig om contact met ons op te nemen? Veel klanten denken bij letselschade aan schade door een verkeersongeval. Letselschade komt echter veel vaker ook door andere oorzaken voor. Steeds meer mensen weten Teunissen letselschade te vinden. Hiernaast enkele voorbeelden. Dhr. Jack E.M.W. Luijs Expert Letselschade - U rijdt in een scootmobiel over het fietspad van het openbare park binnen uw gemeente. Plotseling kantelt de scootmobiel en u valt op de grond. U raakt daarbij ernstig gewond aan uw heup. Op het fietspad blijkt een boomwortel dermate omhoog te zijn gegroeid, zodat het beton van het fietspad is gescheurd en een gevaarlijke situatie is ontstaan. Teunissen Letselschade kan namens u de gemeente aansprakelijk stellen. - U komt thuis van een dag hard werken. Uw partner verrast u met een heerlijke cocktail en een hangmat in de tuin. U gaat in de hangmat liggen en neemt een slok van de cocktail. Plotseling breekt de muur waaraan de hangmat is bevestigd en u valt hard op de grond. Helaas heeft u letsel opgelopen door deze val. Teunissen Letselschade kan namens u uw partner aansprakelijk stellen nu hij degene was die de muur waaraan de hangmat bevestigd was, niet naar behoren heeft gemetseld. Ook al is de aansprakelijke partij in dit geval uw eigen partner, dan nog kunt u uw schade (deels) op de verzekering van (u en) uw partner verhalen. - U heeft de ziekte van Crohn. Helaas is een operatieve ingreep noodzakelijk, waarbij een stoma zal worden geplaatst. U pleegt overleg met uw arts over de plek waar de stoma op uw lichaam moet komen. Na de operatie ontwaakt u uit de narcose en u komt tot de conclusie dat de stoma op een andere plaats is aangebracht, dan u met uw arts heeft afgesproken. Indien u vooraf had geweten dat de arts de stoma op deze plek op uw lichaam zou plaatsen, zou u daarmee niet akkoord zijn gegaan. Teunissen Letselschade kan namens u het ziekenhuis aansprakelijk stellen wegens deze vermeende medische fout. - U brengt een bezoek aan de buren. U belt aan en op het moment dat uw buurman de voordeur opent springt zijn hond omhoog en bijt in uw hand. De pees van uw wijsvinger is dermate beschadigd dat u uw vinger niet meer kunt buigen en/of strekken. Mevr. mr. Janneke J.F.G. Louisse-Teunissen Letselschadejuriste Teunissen Letselschade kan namens u uw buurman aansprakelijk stellen. Wij begrijpen echter dat uw buurman ook na afronding van de letselschade, uw buurman blijft. Wij zullen daarom proberen om op een zo prettig mogelijke manier toch een schadevergoeding voor u te regelen. - U boekt samen met uw partner een reis naar een exotische bestemming via een ANVR-reisbureau. Tijdens die reis neemt u deel aan een jeepsafari, die door diezelfde reisorganisatie is gepland. Tijdens de safari blijkt dat één van de banden van uw jeep niet naar behoren is bevestigd en u verliest een wiel. Een botsing tegen een boom is het gevolg en u en uw partner raken hierdoor gewond. Teunissen Letselschade kan namens u de Nederlandse reisorganisatie aansprakelijk stellen. - U werkt via een uitzendbureau bij een bouwbedrijf. In opdracht van uw baas zaagt u een aantal planken, maar helaas werkt de veiligheidskap van de machine niet naar behoren. Een houtsplinter komt in uw oog terecht en raakt uw hoornvlies. U dient met spoed geopereerd te worden om te voorkomen dat u (deels) blind wordt. Teunissen Letselschade kan namens u het bouwbedrijf of de AVB-verzekeraar aansprakelijk stellen. - U eet in een restaurant. Helaas blijkt in het eten een glassplinter te zitten die u per ongeluk heeft doorslikt. Gevolg is een darmperforatie. Teunissen Letselschade kan namens u het restaurant aansprakelijk stellen. Schadegevolgen Van belang is dat mensen zich realiseren dat de schadevergoeding meer omvat dan alleen smartengeld of inkomensschade. Alle kosten die u moet maken door het ongeval kan Teunissen Letselschade voor u verhalen : de tuinman die de heg heeft geknipt omdat u daartoe zelf niet meer in staat was, of uw schoonmoeder die tijdelijk komt koken vanwege het ongeval maar daarvoor wel onkosten maakt. De parkeerkosten bij het ziekenhuis en het wettelijke eigen risico van uw zorgverzekering. Als je alles telt, kan zo’n lijstje aardig oplopen. Teunissen letselschade berekent daarbij ook de schade die u in de toekomst kunt krijgen. Typisch misverstand, de kosten Janneke: “Bij slachtoffers leeft ten onrechte het idee dat ze torenhoge facturen kunnen verwachten van hun belangenbehartiger. Ik heb wel eens gekscherend gehoord: ”Als ik één voet bij jullie over de drempel zet ben ik zeker al €.200,00 kwijt”. Absoluut een misverstand! Teunissen Letselschade biedt immers gratis rechtshulp. Niet alleen het intakegesprek is vrijblijvend en kosteloos. Ook als de klant na dit gesprek heeft bepaald dat hij met ons kantoor in zee gaat, hoeft hij niets te betalen. Wij garanderen dat u van ons nooit een factuur ontvangt.” Slachtoffer centraal Slachtoffers mogen financieel niet vast komen te zitten, ze hebben al genoeg aan hun hoofd. De medewerkers van Teunissen Letselschade durven als deskundigen te stellen dat de kans groot is dat mensen in financiële nood geraken als ze geen belangenbehartiger inschakelen. Helaas is dit een feit dat zij wekelijks constateren in de praktijk. Teunissen Letselschade adviseert daarom : kies een belangenbehartiger die dicht bij je staat en bij wie je je prettig voelt. Er moet een klik zijn. Een kille en zakelijke advocaat kan theoretisch vakkundig zijn, maar hij zal (vaak vanwege drukte) niet het luisterend oor bieden dat mensen verlangen en dus zal hij niet de maximale schadevergoeding of voorschotten kunnen regelen bij de aansprakelijke partij. Jack: “Wij vinden het erg belangrijk dat wij onze klanten goed kennen. Wij voeren belangrijke gesprekken met onze klanten bijna altijd bij hun thuis. Een enkele keer op kantoor. Wij vinden het persoonlijk ook prettig om zelf te ervaren hoe de mensen wonen. Is er een partner of zijn er kinderen die voor het slachtoffer kunnen zorgen en zijn er ook huisdieren die deel uitmaken van het gezin? Dat soorten vragen kunnen dan snel worden beantwoord. Deze antwoorden zijn trouwens ook belangrijk om de schade te inventariseren.” Belangrijk om te weten bij letselschade De regel luidt: wie iemand aansprakelijk stelt die bewijst. Dus: ben je slachtoffer van letsel, waarvoor een ander aansprakelijk is, dan moet je zelf met bewijs en getuigen komen. Je moet je eigen letsel bewijzen en er moet uiteraard een verband bestaan met het voorval. Ook dat moet je zelf aantonen! Alvast vier tips als je met letselschade te maken krijgt waarvoor je een ander aansprakelijk kunt stellen: - Bezoek zo spoedig mogelijk een arts; - Bewaar direct na het voorval, alle bewijs dat van belang kan zijn, zoals foto’s van de locatie, facturen en aankoopbonnetjes. - Bedenk wat mensen die jou hulp bieden daarvoor aan extra kosten moeten maken. Vraag hun ook bonnetjes te bewaren. - Schrijf alles op. Leg op het nachtkastje een schriftje zodat je, als je ’s nachts ineens een ingeving krijgt, dit meteen opschrijft waardoor je voorkomt dat die gedachte de volgende morgen weer verdwenen is. Tot slot Sinds 2012 weten steeds meer mensen in de omgeving Weert, maar ook daarbuiten, de weg naar Teunissen Letselschade te vinden. Een klant waarvoor wij een letselschade afhandelde, verwoordt onze meerwaarde als volgt: Voor mij zijn er drie redenen om mensen aan te raden Teunissen Letselschade in te schakelen. Ten eerste het plezierig contact, ten tweede de snelheid en ten derde de geregelde schadevergoeding. Auteurs artikel: Mevr. mr. Janneke J.F.G. Louisse-Teunissen en de heer Jack E.M.W. Luijs Kraan 10a, 6031 RX Nederweert T. 0495-633600 I. www.teunissenletselschade.nl E. info@teunissenletselschade.nl


Gezondheidskrant 2017 - 1
To see the actual publication please follow the link above